รมว.สธ.ย้ำในเวทีโลก4แนวทาง'หยุดวัณโรค'
เรื่องเล่าดีๆ วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 12:49 น.
823671
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงแนวคิดในเวทีโลก เสนอ 4 แนวทางหยุดวัณโรค วอนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ไม่รังเกียจ ลดการตีตรา และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วย "การยุติวัณโรคในยุคเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน"ครั้งที่ 1 ประเด็น "การยุติการระบาดวัณโรค : มุมมองจากประเทศที่มีการป่วยตายด้วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาสูง" ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

โดยได้เสนอ 4 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม  คือ 1."นโยบายเข้มแข็ง" ต้องผลักดันการแก้ไขปัญหาวัณโรคให้เป็นนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การยุติปัญหาวัณโรคระดับชาติที่รับรองโดยคณะรัฐมนตรี  2."เสริมแรงด้วยความรู้"การหยุดวัณโรคจำเป็นต้องใช้ความรู้เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งเครือข่ายนักวิจัยไทยได้รวมตัวกันจัดตั้ง Thai TuRN (Thai Tuberculosis Network)  เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้นำมาช่วยแก้ไขปัญหา เช่น การพัฒนายาสูตรใหม่ที่ใช้เวลารักษาสั้นกว่าเดิม การศึกษาทางพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อวินิจฉัยและรักษาวัณโรค รวมทั้งศึกษาปัจจัยทางสังคมที่จะช่วยลดการรังเกียจและตีตรา 3."รวมหมู่เป็นเจ้าของ" จะเห็นได้จากการแก้ปัญหาโรคเอดส์ที่ประเทศไทยดำเนินงานมาด้วยดีเนื่องจากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้นการยุติวัณโรคให้หมดไปต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชน ต้องเข้ามาร่วมดูแลผู้ป่วยวัณโรค และ4."ต้องก้าวต่อเนื่อง" การแก้ไขปัญหาวัณโรคต้องดำเนินการต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เพราะวัณโรคเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องติดตามในระยะยาว

พร้อมกันนี้ได้ฝากประชาชนไทยว่า พลังสังคมมีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาสุขภาพ หากทุกคนรู้และตระหนักในบทบาทของตน ก้าวคนละก้าว ในที่สุด เราจะไปยืนอยู่ด้วยกัน ณ จุดหมายที่วางไว้  ส่วนผู้ป่วยวัณโรคส่วนใหญ่เป็นประชากรที่ขาดโอกาสและต้องทุกข์ทรมานจากการต้องกินยาหลายขนาน อยากให้ทุกคนเข้าใจ ไม่รังเกียจแบ่งแยก และอยากให้ชุมชนช่วยกันดูแลให้มีกำลังใจ กินยาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการแพร่เชื้อวัณโรคไม่ได้ง่ายดายอย่างที่ทุกคนกังวล ภายหลังการรักษา 2 สัปดาห์ผู้ป่วยก็จะไม่แพร่เชื้ออีกต่อไปข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838767
ประกันสังคม รู้ใจผู้ประกันตน เปิดให้เปลี่ยน รพ.ได้ถึง 31 มี.ค.61 เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวติดต่อยื่นขอรับสิทธิการรักษา
838323
โรงพยาบาลปัตตานี เพิ่มรอบการฟอกไต รองรับผู้ป่วยไตวายจากโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธ
834800
อธิบดีกรมการแพทย์ห่วงใยประชาชน แนะใส่ใจสุขภาพตนเองในช่วงอากาศหนาว ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ เสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายต่อ...
834681
ขอนแก่นอากาศหนาวต่อเนื่อง นักศึกษาและกลุ่มวัยทำงานต่างหาวิธีสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย