ตลท.ประกาศผลSET Awards 201728พ.ย.
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 21:33 น.
822784
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย SET Awards 2017 ประกาศผล 28 พ.ย. นี้ มี 8 CEO และ 71 บริษัทเข้าชิงรางวัล

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2017 ครั้งที่ 14 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของภาคธุรกิจในตลาดทุนไทยที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเสมอมา รวมถึงเป็นกำลังใจให้เพื่อนร่วมตลาดทุนไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข่งขันในยุคดิจิทัล การดำเนินธุรกิจจึงจำเป็นต้องนำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระยะยาว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและส่งเสริมให้องค์กรในตลาดทุนนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มมอบรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมขึ้น และในปีนี้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น สำหรับองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย มีทั้งสิ้น 71 บริษัท และผู้บริหารสูงสุด 8 ท่าน ล้วนมีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ทั้งการเป็นผู้นำองค์กร การดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี นักลงทุนสัมพันธ์ นวัตกรรม และการคำนึงถึงการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 22 รางวัล 

ขณะที่นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2017 กล่าวว่า ในปีนี้ มีบริษัทจดทะเบียนซึ่งไม่เคยเข้าชิงรางวัล SET Awards มาก่อนได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัลต่างๆ หลายราย ทำให้เห็นว่าองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินงานที่มีคุณภาพควบคู่กันด้วยข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
839207
การลงทุนในตลาดหุ้นไทยตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 6.74 จุด แตะ 1,833.60 จุด
839191
NEA เปิดเวทีให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยรับมือความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
839190
ธนาคารแห่งประเทศไทย เผย ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ปี 2561 ดี ส่งออกหนุน คาดเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย
839184
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมทบทวนรายการสินค้าในตะกร้าเงินเฟ้อใหม่ เพื่อสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบัน อาจนำสินค้าออนไลน์มาคำนวณด้วย