'วิรัตน์'6คำถามนายกฯเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบ
มัลติมีเดีย วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 8:23 น.

ชมคลิปวีดีโอ