กห.ยังไม่พบป่วนบิดเบือนตอบคำถามนายกฯ
มัลติมีเดีย วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 18:14 น.

ชมคลิปวีดีโอ