หมอแนะถวายอาหารสุขภาพให้พระสงฆ์
เรื่องเล่าดีๆ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 11:54 น.
822207
กรมการแพทย์ เผยพบพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไขมันในเลือดสูง ปัจจัยเสี่ยงจากการฉันภัตตาหาร แนะถวายอาหารสุขภาพ พืชผัก เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากข้อมูลการสำรวจสุขภาพพระสงฆ์ของโรงพยาบาลสงฆ์ ในปี 2549 และปี 2559 เปรียบเทียบกัน พบว่า พระสงฆ์กลุ่มสุขภาพดีร้อยละ 60.3 ลดลงเหลือ ร้อยละ 52.3 และกลุ่มพระสงฆ์อาพาธกลับเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 17.5 เป็นร้อยละ 28.5  สาเหตุเกิดจากภัตตาหารที่ได้รับมาจากการบิณฑบาตที่ไม่สามารถเลือกฉันได้ ประกอบกับชาวพุทธที่มีความเร่งรีบทำให้คนเมืองส่วนใหญ่หลงลืมไปว่าในอาหารชุดสำเร็จรูปที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่หรือที่แม่ค้าจัดไว้ให้ เป็นอาหารที่ไม่ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ ในขณะที่มีปริมาณน้ำตาล น้ำมัน เกลือ กะทิ หรือโซเดียมมากเกินกว่าความต้องการ เมื่อพระสงฆ์ฉันอาหารลักษณะนี้ไปติดต่อกันไปนานๆ จะทำให้อาพาธด้วยโรคต่างๆ 

อาหารที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายพระสงฆ์สามเณร ถือว่ามีความสำคัญต่อหลักโภชนาการของพระสงฆ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพระสงฆ์จะฉันอาหารที่ได้รับจากการบิณฑบาต หรือจากมีผู้ทำบุญถวายเท่านั้น  โดยไม่สามารถคัดเลือกอาหารที่จะฉันได้ โดยหลักฉันอาหารให้พอมีพลังในการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันได้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีพระสงฆ์จำนวนมากอาพาธ ด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะทุพโภชนาการ อีกทั้งพระสงฆ์มีพระธรรมวินัยที่เคร่งครัดจึงไม่สามารถออกกำลังกายเหมือนคนทั่วไปได้ และจากการสำรวจครั้งก่อนพบว่า พระสงฆ์ในชุมชนเมือง ออกกำลังกายน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการเดินบิณฑบาต กวาดลานวัด การปฏิบัติธรรมแบบเดินจงกรมหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอื่นๆ ซึ่งมีข้อจำกัดที่แตกต่างจากฆราวาส

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838767
ประกันสังคม รู้ใจผู้ประกันตน เปิดให้เปลี่ยน รพ.ได้ถึง 31 มี.ค.61 เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวติดต่อยื่นขอรับสิทธิการรักษา
838323
โรงพยาบาลปัตตานี เพิ่มรอบการฟอกไต รองรับผู้ป่วยไตวายจากโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธ
834800
อธิบดีกรมการแพทย์ห่วงใยประชาชน แนะใส่ใจสุขภาพตนเองในช่วงอากาศหนาว ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ เสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายต่อ...
834681
ขอนแก่นอากาศหนาวต่อเนื่อง นักศึกษาและกลุ่มวัยทำงานต่างหาวิธีสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย