เชิญเที่ยวงาน'OTOPเพชรสมุทรคีรีฯ'
ข่าวอาชีพและชอปปิ้ง วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 19:00 น.
821989
เชิญเที่ยวงาน "OTOP เพชรสมุทรคีรีภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน  อัตลักษณ์สู่สากล" ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้ประกอบการ ผลิตสินค้า OTOP  กลุ่ม Quadrant B  ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีเตรียมจัดงาน "OTOP เพชรสมุทรคีรี ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน  อัตลักษณ์สู่สากล"ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรีกิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant B (เอกลักษณ์) สู่ตลาดสากล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant B ให้มีรูปแบบอัตลักษณ์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีกำลังซื้อสูง

นางสาวนันทนาหวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า"กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการตามโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อทำให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและส่งออกผลิตภัณฑ์ OTOP ไปยังต่างประเทศได้ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้แบ่งกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานออกเป็น 4 Quadrant ดังนี้ (1) Quadrant A (ดาวเด่น) (2) Quadrant B (เอกลักษณ์) (3) Quadrant C (พัฒนา) และ (4) Quadrant D (ปรับตัว)   สำหรับแนวคิด Thailand 4.0 เป็นการพัฒนาประเทศเพื่อขับเคลื่อนสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างสรรค์ผลผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาดจึงทำให้ต้องกลับมาทบทวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในกลุ่ม Quadrant B ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงที่สามารถพัฒนาสร้างสรรค์ผลผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆในลักษณะของ Premium OTOP ได้อย่างครบถ้วน สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นใน 4 จังหวัดท่องเทียวทั่วไทย   11-15 พฤศจิกายน 2560ณ ศูนย์การค้าแพชชั่นช๊อปปิ้งเดสติเนชั่น จังหวัดระยอง,  22-26 พฤศจิกายน 2560ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์  เชียงใหม่, 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร และ 13 - 17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดอุดรธานี

INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838900
เกษตรกรชาวสุรินทร์-ชีวิตต้องสู้!! คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ใช้พื้นที่แค่ 3 งาน ปลูกผักรวมปลอดสารพิษขาย สร้างรายได้เดือนละกว่า 10,000 บาท
838807
อ่างทอง สุดยอดผัดไทโบราณ ราคา 20 บาท อิ่มอร่อยในจานเดียว และเมนูเส้นในราร้านก็ราคา 20 บาท เปิดบริการทุกวัน
838577
สารวัตรหญิงพิสูจน์หลักฐานสตูล หันมาเพาะเมล่อนข้างบ้านพักขายหารายได้เสริม ได้รับการตอบรับดีมาก
838441
ชาวอ่างทอง งมหาหอยขม ตามคลองสาธารณะสร้างรายได้วันละ 200 - 300 บาท เลี้ยงครอบครัวมานานกว่า 5 ปี