ข่าวต้นชั่วโมง 14-09-60 เวลา 17.00 น.
มัลติมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 17:07 น.

ชมคลิปวีดีโอ