วิปสนช.ยังไม่พบสมาชิกเคลื่อนไหวยื่นตีความพรป.กสม.
มัลติมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 8:02 น.

ชมคลิปวีดีโอ