กฟผ.คว้ารางวัล‘องค์กรวัฒนธรรมสีเขียว’เป็นปีที่3
ข่าวตลาดและประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 14:12 น.
809949

กฟผ. คว้า 14 รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 (องค์กรวัฒนธรรมสีเขียว)จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมประจำปี 2560 เป็นปีที่ 3 การันตีการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 

วันนี้ (11 กันยายน2560) นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจำปี 2560 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)สามารถคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 จำนวนทั้งสิ้น14 รางวัล จาก 14 หน่วยงาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 หรือ การสร้างวัฒนธรรมสีเขียวในองค์การ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ที่ กฟผ. ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาจากการดำเนินงานที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยในปีนี้ กฟผ. สามารถคว้ารางวัลดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 14 รางวัล จาก 14 หน่วยงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครใต้, โรงไฟฟ้าบางปะกง, โรงไฟฟ้ากระบี่, โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, โรงไฟฟ้าวังน้อย, โรงไฟฟ้าน้ำพอง, โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน, โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง, โรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์, โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์, โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล, โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล, โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และฝ่ายโรงงานและอะไหล่ซึ่งแต่ละหน่วยงาน ได้ดำเนินภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม การดำเนินโครงการ CSR ต่าง ๆ อาทิ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมทั้งนำนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชมและสังคมอีกด้วย

สำหรับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2554 เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถดำเนินกิจการร่วมกับสังคมและชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Green Network) ซึ่งรางวัลดังกล่าว พิจารณาจากการประเมินหลักการดำเนินงานและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว ระดับที่ 2 กิจกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว ระดับที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว และระดับที่ 5 การสร้างเครือข่ายสีเขียว ทั้งนี้ หน่วยงานจากที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2560  มีจำนวนทั้งสิ้น 212 หน่วยงานแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 จำนวน 23 หน่วยงาน และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 จำนวน 189 หน่วยงาน

“กฟผ. เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ปี 2555สามารถคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 แล้วกว่า 20 หน่วยงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง ในปี 2555 โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา ในปี 2558และในปี 2560 อีก 14 หน่วยงานกฟผ. จะคงความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจะดำเนินงานภายใต้วัฒนธรรมสีเขียว โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อคนไทยต่อไป” นายนิกูลกล่าวในตอนท้าย

INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
839240
LOVE LICIOUS ส่งมอบความรู้สึกดีๆ ด้วยหลากหลายเมนู เอส แอนด์ พี
838786
ผู้จัดขอขอบคุณชาวกระบี่ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอความคิดเห็นหลากหลายมุมมองในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกร...
838036
เวียนนา - จาโนเม่ เอาใจนักช้อป ฉลองตรุษจีน อัดโปรหนัก ในงานสินค้าดีเครือสหพัฒน์ ณ ไบเทค 2 - 4 กุมภาพันธ์ศกนี้
837735
ซีไอเอ็มบี ไทย รุกธุรกิจ การเงินสร้างโครงการ "Wealth STAR" เพื่อเป้าหมายในการสร้างที่ปรึกษาทางการเงิน (financial advisor) สายพันธุ์ใหม่ เข้า...