สุโขทัยจัดมหกรรมศิลปะวัฒนธรรม4จังหวัดเหนือตอนล่าง
ข่าวศิลปะและวัฒนธรรม วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560 14:54 น.
808722
จังหวัดสุโขทัย จัดงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรม เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น จาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ณ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติริมน้ำยม อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยมีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบไปด้วย จ.พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และ สุโขทัย ซึ่งทั้งหมดมีศักยภาพที่สำคัญคือ เป็นศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม อารยธรรมสมัยสุโขทัย มีมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถเชื่อมโยง ในการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ในประเทศ และเชื่อมโยง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม กับประเทศ เพื่อนบ้าน ในกลุ่มประเทศ อินโดจีน  เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ เชิงเศรษฐกิจ จึงได้จัดกิจกรรม ศิลปะวัฒนธรรม เชื่อมโยง ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงได้จัดงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรม เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยภายในงานมีการ สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและจำหน่ายสินค้า เช่นไม้กวาดตองลับแล ผ้าทอไท-ยวน ผลิตภัณฑ์เหล็กน้ำพี้ เครื่องเบญจรงค์ อาหาร ต่างๆ เช่นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยไส้กรอกสุโขทัยสุโขทัย รวมถึง เครื่องประดับเงิน โบราณและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องแต่งกายเป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแสดง ของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 สลับหมุนเวียน ให้ชมกันตลอดงานโดยงานนี้จะจัดไปจนถึงวันที่ 8 กันยายนนี้
INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
837602
พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระพี่นางสุพรรณกัลยา ประจำปี 2561 ณ วัดผ่านศึกอนุกูล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
837479
ชาวไทย-ลาว นับหมื่นคนหลั่งไหลร่วมอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขง พิธีเปิดงานพระธาตุพนม ปี 2561
836758
จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวัวเทียมเกวียน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
831818
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประกาศมอบรางวัลรับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ให้ ๑๙ นักเขียน