ตั้งเป้า!10ปีคนไทยต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัว
เรื่องเล่าดีๆ วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 13:15 น.
805052
ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ตั้งเป้าอีก 10 ปีคนไทยต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัว
นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษเรื่อง "กำลังคนที่ตอบสนองต่อกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)"  ในโครงการ "เชื่อมสถาบันสานเครือข่ายDHS Academy สู่ศตวรรษที่21" ว่า ในอีก10 ปีข้างหน้าคนไทยทุกคนจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัวโดยมี 4 เรื่องหลักคือ1.จัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว มีทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชนในอัตรส่วน 1:10,000 คน 2.กระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว มุ่งเน้นเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 3.เชื่อมโยงระบบสุขภาพอำเภอ และคณะกรรมการสุขภาพอำเภอเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ และ4.เชื่อมโยงระบบบริการด้วยระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อในเขตบริการสุขภาพ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838767
ประกันสังคม รู้ใจผู้ประกันตน เปิดให้เปลี่ยน รพ.ได้ถึง 31 มี.ค.61 เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวติดต่อยื่นขอรับสิทธิการรักษา
838323
โรงพยาบาลปัตตานี เพิ่มรอบการฟอกไต รองรับผู้ป่วยไตวายจากโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธ
834800
อธิบดีกรมการแพทย์ห่วงใยประชาชน แนะใส่ใจสุขภาพตนเองในช่วงอากาศหนาว ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ เสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายต่อ...
834681
ขอนแก่นอากาศหนาวต่อเนื่อง นักศึกษาและกลุ่มวัยทำงานต่างหาวิธีสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย