'เสรี'จี้สนช.แจงกรธ. ต้องชัดส.ว.เสนอชื่อนายกฯ
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2559 7:34 น.
722474
"เสรี สุวรรณภานนท์" จี้ สนช. แจง กรธ. ต้องให้ชัด ส.ว. เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี หากไม่ทำตาม ถือว่าขัดเจตนารมณ์ของประชาชน 

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการปรับแก้รัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาลให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงประชามติ โดยที่ประชุม สปท. มีมติร่วมกัน ว่า ในการแก้ปัญหาประเทศ ไม่ควรเป็นอย่างที่ กรธ. ได้เขียนไว้ โดยได้ฝาก สนช. ชี้แจงแก่ กรธ. เกี่ยวกับประเด็นช่วง 5 ปีแรก ให้ ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้ง 250 คน ทำหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบผู้ที่จะมาเป็นนายกฯ แต่การพิจารณาเห็นชอบ ถูกเสนอความเห็นเพียงการพิจารณาเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการเสนอชื่อ จึงขัดต่อเจตนารมณ์จะต้องทำความเข้าใจว่า กระบวนการหานายกฯ จึงควรให้ ส.ส. และ ส.ว. เป็นผู้เสนอชื่อ ซึ่ง สนช. ต้องรู้อธิบายรายละเอียด เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน โดย สปท. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย 

ทั้งนี้ นายเสรี กล่าวว่า การพิจารณาเห็นชอบต้องให้เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดต้องเริ่มกระบวนการจากการได้ชื่อนายกฯ และลงมติเพื่อเลือกนายกฯ โดยไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นการสืบทอดอำนาจหรือไม่ แต่เป็นการเขียนเพื่อให้คนนอกสามารถมาเป็นนายกฯ ได้เท่านั้น ตั้งใจว่า 

การแก้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะต้องมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตามเจตนารมณ์ของประชาชนข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
839199
นายกรัฐมนตรี ชวนคนมีรายได้น้อยลงทะเบียนร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำ รบ.หวังยกระดับชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
839183
"มีชัย" ติง สนช.ปรับแก้ พรป.ส.ว.อาจไม่เข้าใจความมุ่งหมายของ กรธ. ที่ต้องการให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมามีส่วนร่วมทางการเมือง - รับแย้ง สนช.ปมขยา...
839178
รองนายกฯวิษณุ บอกอายัดบ้านยิ่งลักษณ์แต่ลูกอยู่ต่อได้ ชี้ช่องส่งทนายยื่นทุเลายึดทรัพย์,ไร้ปัญหากกต.เตรียมของบฯลต.5.8 พันล้าน
839159
"มีชัย" ได้รับร่างกฎหมายลูก สส.-สว. แล้ว รอดูตั้ง กมธ.ร่วม พิจารณาอย่างละเอียด พร้อมเตือน สนช. หากคว่ำต้องรับผิดชอบ