'ม.ล.ปนัดดา'ประชุมป้องกันปราบปรามหมิ่นสถาบัน
ข่าวการเมือง วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 10:43 น.
703737
"หม่อมหลวงปนัดดา" ประชุมป้องกันปราบปรามกระทำความผิดแก่แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมตั้งคณะกรรมการ ติดตาม
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
การป้องกันและปราบปรามกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีสารการประชุมที่สำคัญ คือ การลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ โดย นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 และการรายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 112 และความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2559

พร้อมกันนี้ มีเรื่องพิจารณาในที่ประชุม คือ กรอบแนวทางในการดำเนินการและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิด

โดย หม่อมหลวงปนัดดา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เกิดขึ้นจากผลของการกระทำของสมาชิกในสังคมไทยที่ไม่เหมาะสม มีอำนาจในการติดตามการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการจัดทำรายงานดังกล่าวกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรี 

อย่างไรก็ตาม เราทุกคนในฐานะประชาชนไทยควรร่วมกันดูแลไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก พร้อมทั้งพยายามสร้างความเข้าใจให้กับต่างชาติเกี่ยวกับการกระทำผิดและการดำเนินกฎหมายของผู้กระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษิตริย์ด้วยข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
839199
นายกรัฐมนตรี ชวนคนมีรายได้น้อยลงทะเบียนร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำ รบ.หวังยกระดับชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
839183
"มีชัย" ติง สนช.ปรับแก้ พรป.ส.ว.อาจไม่เข้าใจความมุ่งหมายของ กรธ. ที่ต้องการให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมามีส่วนร่วมทางการเมือง - รับแย้ง สนช.ปมขยา...
839178
รองนายกฯวิษณุ บอกอายัดบ้านยิ่งลักษณ์แต่ลูกอยู่ต่อได้ ชี้ช่องส่งทนายยื่นทุเลายึดทรัพย์,ไร้ปัญหากกต.เตรียมของบฯลต.5.8 พันล้าน
839159
"มีชัย" ได้รับร่างกฎหมายลูก สส.-สว. แล้ว รอดูตั้ง กมธ.ร่วม พิจารณาอย่างละเอียด พร้อมเตือน สนช. หากคว่ำต้องรับผิดชอบ