พระบรมฯเสด็จเปิดอุทยานราชภักดิ์ - ประวิตรนำครม.เฝ้าฯ
ข่าวราชสำนัก วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2558 18:43 น.
648519
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดอุทยานราชภักดิ์ ประวิตรนำ คณะรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จฯ ข้าราชการหน่วยงานร่วมเนืองแน่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานเปิดอุทยานราชภักดิ์ ภายในพื้นที่กองทัพบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ แห่งสยามประเทศ โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ทั้ง 7 พระองค์ และป้ายอุทยานราชภักดิ์ หลังจากนั้น ทรงสุหร่าย ทรงเจิมป้ายอุทยานราชภักดิ์ ทรงวางพานพุ่ม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  โดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงวางพานพุ่ม ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และของส่วนพระองค์ 

โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ เฝ้ารับเสด็จฯ กันอย่างเนืองแน่น 

จากนั้นทรงพระราชทานของที่ระลึก พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้มีอุปการคุณต่อการสร้างอุทยานราชภักดิ์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก 

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดพระเนตร การแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม ภายใต้ชื่อ "อุทยานราชภักดิ์ เทิดจงรักสัตตปัฐพี" สำหรับการแสดงครั้งนี้ ใช้กำลังพลทั้งสิ้น 2,300 นาย จากกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จ.ชลบุรี, นักเรียน และนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมี ม้าและช้างจากวังช้างปางพะเนียด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838804
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทอดพระเนตรแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
837276
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.เชียงใหม่
835375
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าองคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1,000 ผืน
832726
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน สคส.ปี 61 อวยพร ประชาชนมีความสุขใช้สติเหตุผล เป็นพลังเข้มแข็งต่อประเทศ