งาน'สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ'ครั้งที่8
ข่าวสังคม วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 18:02 น.
556658
งาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับ 17 องค์กร จัดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 9-13 ส.ค.  2557 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร เพื่อรำลึกพระมหา กรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา

ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตให้ประชาชนทั่วไปศึกษาหาความรู้และเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากโครงการ และสนับสนุนเกษตรกรทั้งพืชสวนและไม้ประดับ นอกจากนี้ยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่” แห่งเดียวในกรุงเทพฯ ที่ให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ภายในงานประชาชนจะได้มีส่วนร่วมถวายพระราชกุศลในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยการร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจำนวน 6,000 ตัว และมอบโค-กระบือที่ไถ่ชีวิตนี้ให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อใช้แรงงาน ผลิตลูกและมูลสัตว์เป็นปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดินต่อไป และสามารถรับปลาไทยที่กรมประมงจะนำมาแจกจ่ายวันละ 100 ถุง เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติตามอัธยาศัย ร่วมกันอนุรักษ์ระบบนิเวศของชาติ โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานพร้อมทรงไถ่ชีวิต-โคกระบือ เพศเมีย 4 ตัว ในวันที่ 10  ส.ค. เวลา 17.00 น. และในวันที่ 12 ส.ค. จะมีการร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19.00 น.

กรมประมงนำพันธุ์ปลาพลวงชมพูที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามพระราชดำริมาจัดแสดง จะมีการจัดกิจกรรม ได้แก่ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ โครงการพระราชดำริขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพู การจัดแสดงปลาพลวงชมพู พร้อมฉาย DVD ชีวิตปลาพลวงชมพูและการเพาะขยายพันธุ์ และที่เป็นไฮไลท์ คือ หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฯ กรมประมงได้เตรียมกิจกรรม “ปล่อยปลาพลวงชมพู 3,000 ตัว แบบ on line” ให้พระองค์ทรงปล่อย โดยเป็นการปล่อยปลาพลวงชมพูด้วยวิธีกดปุ่ม on line ปลาทั้งหมดก็จะถูกปล่อยลงในเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ซึ่งพระองค์ท่านจะได้ทรงทอดพระเนตรการปล่อยจริงๆ (ถ่ายทอดสด) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมการแจกพันธุ์ปลาไทยให้กับประชาชนเพื่อร่วมกันปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวนวันละ 100 ถุง เพื่อเป็นการสนองในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยจัดทำเป็น model จำลองการเลี้ยงกบ และเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรอีกด้วย

สำหรับนิทรรศการมีชีวิต ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมที่น่าสนใจจากหน่วย งานต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการ “ผักและสมุนไพรพื้นบ้าน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ช่วยเศรษฐกิจครัวเรือน” การจัดสวนด้วยพืชสมุนไพร และการสาธิตวิธีการปรุงอาหารด้วยผักพื้นบ้านจากกรมส่งเสริมการเกษตร, นิทรรศการมีชีวิต 8 ชุด ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ จากป่าสู่เมือง” ให้ผู้เข้าชมสัมผัสถึงคุณประโยชน์ของป่า, นิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี วนาลีร่มเย็น” การส่งเสริมอาชีพการปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าในลักษณะพึ่งพาอาศัยอย่างกลมกลืนและยั่งยืน,วงจรและการเพาะพันธุ์ปลาพวงชมพูตามพระราชดำริ, การแสดงผลงานภาพถ่ายนกในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และอาหารอร่อยจากร้านอาหารโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ร้านอาหารโครงการร่วมใจอุดหนุนผู้เช่าบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ นอกจากนี้ยังมีการแจกกล้าไม้ทุกวัน รวมถึงมีการออกร้านจำหน่ายพรรณไม้น่าซื้อกว่า 100 ร้านในราคาถูก

 

INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
839243
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน กับฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง วันที่ 6 กุมภาพั...
839166
พม. จัดงานโชว์นวัตกรรมผู้สูงอายุไทยเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0
839165
พม.จัดงานโชว์นวัตกรรมผู้สูงอายุไทย เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0
839129
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เตือน ฉบับที่ 23 ประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวน ภาคใต้ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง