ประตูสวนดอกเชียงใหม่คับเสียชีวิต1ราย
มัลติมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2557 8:59 น.
เตือนภัย เหตุเกิดที่ประตูสวนดอกเชียงใหม่ครับ ไฟดูดพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มาช่วยงาน เปลี่ยนสาย กฟภ .ชม 2

เหตุเกิดที่ประตูสวนดอกเชียงใหม่ครับ ไฟดูดพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มาช่วยงาน เปลี่ยนสาย กฟภ .ชม 2 ซึ่งก่อนทำงานนั้น ก็ได้ดับไฟ ในสายเมนหลักแล้ว ส่วนสาเหตุที่ถูกไฟฟ้าดูดนั้น น่าจะมาจากไฟฟ้านั้นย้อนมาจาก รพ.เพราะก่อนปฎิบัติงานนั้นทางการไฟฟ้าได้ ทำการติดตั้ง sf6 เพื่อไช้บล็อคไฟฟ้าที่มาจากทาง รพ.แล้ว แต่ sf6 นั้นเกิดเสีย ไม่ยอมตัดไฟ จึงทำไห้มีกระแสไฟฟ้าไหลเขามาในเมนหลัก และทำไห้พนักงานโดนไฟดูด***ที่มา:รวมเด็ด   :https://www.facebook.com/photo.php?v=737820529583655