ข่าวในพระราชสำนักวันที่22พฤศจิกายน2556
ข่าวราชสำนัก วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 20:23 น.
496611
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2556

วันนี้ เวลา 09.07 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

- นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2556

- นางสาวมาลี บุญชื่น พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนโครงการศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ มูลนิธิรามาธิบดี

- นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา รายการ “สพฐ. - ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทีมนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ในโอกาสนี้ ทีมนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

- นายนาวา จันทรสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

1. คณะกรรมการจัดการประกวดการออกแบบบ้านเหล็กชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบบ้านเล็ก ประเภทนิสิตนักศึกษา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน “เดิน – วิ่งการกุศล คนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 6 : ไทยแลนด์ ไอร์ออน แมน มินิ มาราธอน 2013” (Thailand Iron Man Mini Marathon 2013) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันฯ เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในโรงเรียน 8 แห่ง ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

1. คณะผู้บริหารบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการ “รักพ่อ สไตล์เกมเมอร์ : เกเมอร์ส เลิฟ แด๊ด ปี 7” (Gamers Love Dad) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

2. คณะชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “60 ปี แบดมินตันไทย” ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทำหนังสือดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

3. คณะสโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการที่สโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย จัดงาน “พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

- นางสายลม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

1. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อพระราชทานให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน

2. นางปุญญาพร ธนัชชวลัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด นายไมเคิล เค. ลี (Mr. Michael K.Lee) และนางวิภา ลิ่มพานิช เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนค่าอาหาร 3 มื้อ แก่เด็กกำพร้าที่บิดาและมารดาเสียชีวิต จากโรคเอดส์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน

3. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล ซึ่งเป็นสามีนางกรกช โรจนะโชติกุล รองประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เนื่องในโอกาสที่นายธวัทชัยฯ อายุครบ 60 ปี เพื่อพระราชทานเป็นค่าข้าวสารแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน

4. นางพรรณอร แสงอาทิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมคอัฟเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนค่าอาหาร 3 มื้อ แก่เด็กกำพร้าที่บิดาและมารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน

5. คณะองค์กรฟิวเจอร์ กรุ๊ป เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนค่าอาหาร 3 มื้อ แก่เด็กกำพร้าที่บิดาและมารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน ต่อจากนั้น

เวลา 09.32 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2556

เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำ ผู้บริหารสำนักงานฯ นักวิจัย พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “230 ปี ศรีรัตนโกสินทร์ มรดกความทรงจำกรุงเทพมหานคร” และหนังสือชุด “100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย” เพื่อพระราชทานแก่ห้องสมุด โรงเรียน และสถานศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 15.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ เฝ้า และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

- นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำ คณะทำงานจัดพิมพ์หนังสือ “ไตรภูมิกถา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” ผู้เกี่ยวข้อง และช่างเขียนภาพ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ 9 และภาพเขียนไตรภูมิ สมัยรัชกาลที่ 9 จำลอง ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 8.94 เมตร

- นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำ พระภิกษุสรวง สิริปุญโญ เจ้าอาวาส วัดศรีฐานใน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เฝ้า ถวายเงิน และคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ในโอกาสนี้ นายบุญจันทร์ จันเหลือง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ด้วยต่อจากนั้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ เฝ้า และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

- นายอุทัย ดุลยเกษม อดีตอธิบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำ พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏโฐ) เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 13 เฝ้า พร้อมด้วยนางเสริมรัตน์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระกริ่ง 200 ปี วังท่าพระ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดสร้างพระกริ่ง 200 ปี วังท่าพระ โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏโฐ) เฝ้า ถวายวัตถุมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

- พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เฝ้า พร้อมด้วยคณะบุคคล เฝ้าถวายพระพุทธรูป และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิรามาธิบดี และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

- คณะภริยาองคมนตรี และคณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย งานกาชาด ประจำปี 2556 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

- แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส นำ นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส และโรงเรียนพระดาบส เพื่อนำเข้ากองทุนฯ

- ศาสตราจารย์ถวิล พึ่งมา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองศาสตราจารย์เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำ ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

- นายวัลลภ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 นำ คณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

- นายภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553 และ 12 สิงหาคม 2554 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

- นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ นายกสโมสรไลออนส์ขอนแก่น ประธานชมรมครูผู้สอน และฝึกสอนกีฬาลีลาศจังหวัดขอนแก่น และประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น นำ คณะกรรมการ สโมสรไลออนส์ขอนแก่น คณะผู้บริหารสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมนีเซ็พเพอดแห่งประเทศไทย สมาชิกชมรมมอลาภ อำเภอปากช่อง สมาชิกชมรมวงดนตรีบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสโมสรไลออนส์ขอนแก่น สมาชิกชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น สมาชิกชมรมครูผู้ฝึกสอนและผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ จังหวัดขอนแก่น เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดสุนัข ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

- นายบุญชัย ถิราติ รองประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรายการไทยแลนด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ 2012 และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลของจากนักกอล์ฟระดับโลก และเงินร่วมสมทบจากบุคคลต่าง ๆ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำ นายเมธิศ นาคนวพันธ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- นายสุวัฒน์ ไวจรรยา ศิลปินดีเด่น จังหวัดนนทบุรี สาขาวรรณศิลป์ ปี 2549 และอุปนายก สมาคมกวีร่วมสมัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือบทร้อยกรอง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือต่าง ๆ เพื่อพระราชทาน ตามพระราชอัธยาศัย

- นายอาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำ คณะกรรมการจัดการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวดฯ ประจำปี 2555

ในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 22.40 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 677 กลับจากการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838804
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทอดพระเนตรแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
837276
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.เชียงใหม่
835375
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าองคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1,000 ผืน
832726
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน สคส.ปี 61 อวยพร ประชาชนมีความสุขใช้สติเหตุผล เป็นพลังเข้มแข็งต่อประเทศ