ชมปราสาทสด๊กก๊อกธม-ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
ไลฟสไตล์ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 19:00 น.
434225
พาเที่ยวสระแก้ว ชมปราสาทสด๊กก๊อกธม และ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู

สวัสดีกุมภาพันธ์....เดือนแห่งความรัก ที่ทำให้บรรยากาศดูสดชื่นคึกคักหลังจากเทศกาลตรุษจีน  เปิดศักราชของต้นปี 2556 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี  กับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ จัดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว โดยที่แรกของปี 2556 ก็คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี  ทำให้เห็นได้ว่ากรมศิลปากรมีการดำเนินการงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องโดยมิได้หยุด ต้องขอชมเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร ทุกท่านที่พยายามเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ สู่สาธารณชน ตามกำลังที่จะทำได้ถึงแม้จะเหนื่อยยาก ทำให้ผู้เขียนเกิดความศรัทธาในการทำงานเห็นถึงความพยายาม ในการทำหน้าที่ของกรมศิลปากร ที่ทำหน้าที่ดูแลทำนุ บำรุง รักษามรดกของชาติ  บางครั้งขาดการเหลียวแลในเรื่องงบประมาณจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  สิ่งที่ทำได้ขณะนี้คือการช่วยเผยแพร่เรื่องราวดี ๆ สู่ประชาชนคนไทย

เราออกเดินทางจากกรุงเทพฯ แต่เช้าตรู่ พร้อมรับฟังการบรรยายที่เข้มข้นจาก คุณสุนิสา จิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ในเรื่องยุคก่อนประวัติศาสตร์ –ยุคประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางโบราณวัตถุของจังหวัดสระแก้ว ทำให้ผู้ฟังมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเมื่อถึงสถานที่จริงก็ยิ่งเกิดความใจมากกว่าเดิม เช่น จังหวัดสระแก้ว มีที่มาจากสระน้ำโบราณ 2 สระ คือ สระแก้ว สระขวัญ ในสมัยกรุงธนบุรี  ได้เป็นที่แวะพักกองทัพของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกที่ยกทัพไปตีกัมพูชา และสระน้ำสองแห่งนี้ได้นำไปประกอบถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

ปราสาทสด๊กก๊อกธมหรือปราสาทเมืองพร้าว  อยู่ที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ตั้งอยู่กลางป่าตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา  ชื่อสด๊กก๊อกธม เมื่อแปลแล้ว มีความหมายว่า” ปราสาทใหญ่ที่มีต้นกกขึ้นรกรุงรัง”  ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก และที่สำคัญมีการค้นพบจารึกความสำคัญที่กล่าวถึงลำดับกษัตริย์ราชวงศ์เขมร ใน  สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ศิลปะแบบเกาะแกร์  จากการเดินสำรวจปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นปราสาทที่มีรายละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์

จากปราสาทสด๊กก๊อกธม เราออกเดินทางไปยังปราสาทเขาน้อยหรือประสารทเขาน้อยสีชมพู งานนี้ทำเอาเหนื่อยเล็กน้อย เพราะต้องเดินขึ้นยอดเขาน้อยสีชมพู เมื่อขึ้นไปด้านบนจะเห็นประเทศกัมพูชาซึ่งอยู่ห่างกันเพียงแค่  1 กิโลเมตร ปราสาทเขาน้อยสีชมพู อยู่ในเขต ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  เป็นศิลปะแบบสมโบร์ไพรกุก  อยู่ในยุคพุทธศตวรรษที่ 12  มีการค้นพบศิวลึงค์อันหมายถึงการบูชาพระศิวะ ในไศวนิกายอีกจำนวนมาก ซึ่งหลักฐานที่พบล้วนมีร่องรอยการทำลาย เช่น การขูดลบจารึก การทุบทำลายศิวลึงค์และการทุบทำลายแท่นฐานรูปเคารพต่าง ๆ หรือบ้างหลักฐานที่ยังคงปรากฏร่องรอยให้เห็น เช่น รูปช้าง ที่ต้องเพ่งพินิจจริง ๆ ถึงจะเห็นรูปทรงเป็นช้าง 

ท่านใดที่มีโอกาสไปเยือนจังหวะสระแก้ว ก็อย่าไปแค่เพียงตลาดโรงเกลือ นะคะ  สระแก้วยังมีสิ่งสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์อีกมากมาย ที่ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมทางสถาปัตยกรรมแบบสมโบร์ไพรกุก และไพรกะเมง เป็นความเจริญทางด้านวัฒนธรรมในอดีตให้ลูกหลานอย่างเราได้เรียนรู้  พาเที่ยวไปกับ....โชติกา วีรนะ


INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838310
เปิดภาพมุมสูงทะเลหมอก รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์บนภูขาพระพุทธบาท วัดพระธาตุคีรีเขต อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
836886
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปางห้า หมู่บ้านท่องเที่ยวเหนือสุดของประเทศไทย สร้างผลงานจากกระดาษสา ด้วยตนเองณ จินนาลักษณ์มิราเคิลออฟสา
836790
ชาวพืชอุดม จ.ปทุมธานี ชวนเก็บภาพดอกเหลืองเชียงรายบานสะพรั่งบนเลียบคลอง 13