นานาทัศนะ   โดย สกุล บุณยทัต
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2560 22:04 น.
806291
805552
วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 16:50 น.
คณะกรรมการคัดเลือกหนังสื่อที่ส่งเข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๖๐ ได้พิจารณาคัดเลือกหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๗ เล่ม จาก ๕๗ เล่ม ให้ผ่านเข้ารอบแรก ( Long List )
789580
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 11:09 น.
“เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์-วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง” สองนักเขียนไทยคว้า “รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง” -ครั้งแรกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน
735586
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 13:37 น.
แสงฉายในสายลม...ตอน “จารีตนิยมแห่งครอบครัว...ในความหมายอันมืดดำที่เป็นจริงของวันนี้”โดย....สกุล บุณยทัต
721267
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2559 11:25 น.
แสงฉายในสายลม...ตอน “มนุษย์เราทุกคนจะต้องต่อต้านความชั่วร้าย...ไม่ว่าจะพบเห็น ณ ที่ไหนก็ตาม”โดย....สกุล บุณยทัต
717181
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 14:13 น.
แสงฉายในสายลม...ตอน เสียงกระซิบแห่งความหวัง................ “.หวังว่าประเทศไทย...คงโชคดี..”โดย....สกุล บุณยทัต
714367
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2559 16:51 น.
แสงฉายในสายลม...ตอน “เมื่อจิตใจของผู้คนวิปริต...สังคมก็ย่อมดำดิ่งสู่ความเป็นวิกฤตอันยากจะเยียวยา”โดย....สกุล บุณยทัต
710406
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2559 10:58 น.
แสงฉายในสายลม...ตอน “ในความเพิกเฉยและไม่ยอมรับรู้...เราต่างต้องเต็มไปด้วยความเจ็บปวด..”โดย....สกุล บุณยทัต
692030
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559 8:05 น.
แสงฉายในสายลม...ตอน เลือดรักชาติที่ถูกทำลาย “แท้จริงมนุษย์ไม่ใช่ศัตรูของกันและกัน...เราต่างมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะรักและสร้างความเท่าเทียมให้แก่กับ”โดย....
686869
วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559 13:38 น.
แสงฉายในสายลม...ตอน “อย่ามีชีวิตอยู่อย่าง..ไร้เกียรติยศ”โดย....สกุล บุณยทัต