“clip Biz focus” เจาะลึกทุกแง่มุม ข่าวเศรษฐกิจ

ทดลองใช้บริการฟรี 7 วัน

เจาะลึกทุกแง่มุม ด้านเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก สถานการณ์หุ้น ในรอบวัน อัพเดตชัดทุกประเด็น ข่าวสดรู้ลึก รู้จริง ด้านเศรษฐกิจ “clip Biz focus”

1.ทดลองใช้บริการฟรี 14 วัน
2.หลังหมดช่วงทดลองใช้ฟรี ระบบจะคิดค่าบริการในราคาปกติ และต่ออายุบริการให้อัตโนมัติ
3.สมาชิกจะได้รับข้อความ 7-8 ข้อความ/วัน ค่าบริการ 39 บาท/เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2730-2424

ข่าวน่าสนใจ

Close