“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จฯถวายราชสักการะร.6

ในหลวงและพระราชินี เสด็จฯทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ ร.6 ขณะประชาชนเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยเมื่อทรงเสด็จมาถึงบริเวณพระบรมราชานุสรณ์ ประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ ต่างเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญอย่างกึกก้องพร้อมกัน”เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคม พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้น ทรงพบปะประชาชนที่มาเฝ้ารอ และเสด็จพระราชดําเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ข่าวน่าสนใจ

Close