ในหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ความว่า…

ฯพณฯ นายมิลอช เซมัน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก กรุงปราก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวเช็ก

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความผูกพันและความเข้าใจที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า ” พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวน่าสนใจ

Close