ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นไปยัง ปธน.เวียดนาม และ ปธน.ออสเตรีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่มในพื้นที่ภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2563 ความว่า “ฯพณฯประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงฮานอย ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เกิดอุทกภัยและดินถล่มรุนแรง ในหลายพื้นที่ของเวียดนามตอนกลาง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งยังปรากฎความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียบุคลากรทางทหาร จากการที่ดินถล่มใส่ที่พักของหน่วยทหารด้วย ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดในเร็ววัน เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด” – พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ความว่า ” ฯพณฯ นายอเล็คซันเดอร์ ฟัน แดร์ เบลเลิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย กรุงเวียนนา ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวออสเตรีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้น และเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า” – พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวน่าสนใจ

Close