ในหลวงพระราชทานสิ่งของช่วยน้ำท่วมโคราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,370 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม 9 อำเภอ ได้แก่อำเภอปากช่อง อำเภอโชคชัย อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอพิมาย อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเสิงสาง และอำเภอปักธงชัย โดยพื้นที่อำเภอปักธงชัยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 14 ตำบล 81 หมู่บ้าน 2,013 ครัวเรือน มีประชาชนได้รับผลกระทบ 6,338 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 21,230 ไร่ ส่วนสถานการณ์ขณะนี้ ยังมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมอย่างต่อเนื่อง

ข่าวน่าสนใจ

Close