ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งซาอุฯ

ข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

ด้วยวันที่ 23 กันยายน 2563 ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ดังนี้

ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะพัฒนางอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวน่าสนใจ

Close