พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา

ด้วยวันที่ 21 กันยายน 2563 ตรงกับวันวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ดังนี้

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตา

ประเทศไทยและสาธารณรัฐมอลตามีความสัมพันธ์อันดี ตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี 1984 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้พัฒนาเพิ่มพูนต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวน่าสนใจ

Close