กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.ฉะเชิงเทรา

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้เวลา 16 นาฬิกา 5 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย มีผู้มารับบริการ 113 คน ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ,โรคระบบกล้ามเนื้อกระดูก และโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดให้ หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพ สัตว์เลี้ยงแก่ราษฎรด้วย

พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมราษฎร จากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ และได้พระราชทานสมุดระบายสี ชุดของเล่นแก่เด็กๆ ที่ผู้ปกครองพามาเฝ้ารับเสด็จด้วย แล้วทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 6 คน ที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด , โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก , โรคจอประสาทตาผิดปกติ ทั้งแม่และลูก , โรคไวรัสตับอักเสบบี กับมะเร็งตับ และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยทรงซักถามถึงอาการ และการรักษา พร้อมมีพระวินิจฉัย ร่วมกับคณะแพทย์ ก่อนจะส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต่อไป

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานด้วย

จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ ,เข็มเครื่องหมายพอ.สว.เข็มพระนามาภิไธยสว.และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ ,อนุกรรมการ และอาสาสมัครพอ.สว. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 35 เมื่อปี 2515 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,686 คน ประกอบด้วย แพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัคร ในปีที่ผ่านมา ออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 13 ครั้ง มีผู้ป่วยมารับบริการ 535 คน และขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 19 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาส ให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้า และมีพระดำรัสถึงสถานการณ์ของพายุโนอึล ที่ส่งผลให้มีฝนตกหนัก น้ำท่วมหลายพื้นที่ โดยทรงติดตามอย่างใกล้ชิด ด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ถูกผลกระทบ ซึ่งการออกหน่วยให้บริการประชาชนของพอ.สว.สามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ พร้อมได้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกพอ.สว. และพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ทำงานเพื่อพอ.สว.

ทั้งนี้ ในการเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในแต่ละพื้นที่ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปร่วมรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย เช่น สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ เพื่อนำไปวิเคราะห์ถึงปัญหาของโรค เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและรักษาต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close