ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติ ของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน 2563 ความว่า…

“ฯพณฯ นางพิทยา เทวี ภัณฑารี ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ ในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบ ความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาล

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้าน ระหว่างประเทศทั้งสองให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า ” พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวน่าสนใจ

Close