ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบเหตุไฟไหม้ดอนเมือง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลาดใหม่ดอนเมือง

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนตลาดใหม่ดอนเมือง ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 50 ครัวเรือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขตดอนเมือง

โดยมีแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรายงานข้อมูลเหตุอัคคีภัย พร้อมตรวจเยี่ยมสถานที่รองรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บริเวณหอประชุมและลานเอนกประสงค์ของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา และตรวจติดตามความเสียหาย ณ สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close