กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) จ.ปราจีนบุรี ที่ออกหน่วยให้บริการแก่ผู้ยากไร้

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดปราจีนบุรี ที่ออกหน่วยให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ยากไร้

วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 5 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว จังหวัดปราจีนบุรี ที่ออกหน่วยปฎิบัติงาน ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย

โดยมีผู้มารับบริการ 253 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ , โรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ไปให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยงแก่ราษฎรด้วย

พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมราษฎร จากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ และทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 4 คน ซึ่งป่วยด้วยโรคข้ออักเสบในเด็ก, โรคภูมิแพ้ตนเองกับไตวายเรื้อรัง ,โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และโรคถุงน้ำในไตและตับแต่กำเนิด ทำให้เกิดไตวายและตับแข็ง

โดยทรงซักถามถึงอาการ และทรงมีพระวินิจฉัย ร่วมกับคณะแพทย์ ซึ่งต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต่อไป การออกหน่วยวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานด้วย

นอกจากนี้การเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ.สว.ในแต่ละพื้นที่ ยังทรงพระกรุณาโปรดให้ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย เช่น สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ เพื่อนำไปวิเคราะห์ถึงปัญหาของดรค เพื่อวางแนวทางป้องกันต่อไป

จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมาย แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ ,พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว.และโล่ แก่อาสาสมัคร พอ.สว. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 25 เมื่อปี 2513 ปัจจุบันมีสมาชิก 1 พัน 636 คน ประกอบด้วย แพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัคร ในปี 2562 ออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 15 ครั้ง มีผู้ป่วยมารับบริการ 692 คน และขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 2 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาส ให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดปราจีนบุรีเฝ้า และมีพระดำรัสชื่นชมการทำงาน เพื่อเป็นกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมพระราชทานพรให้สมาชิกพอ.สว.มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความตั้งมั้นที่จะดูแลประชาชนชาวไทยต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close