“กรมสมเด็จพระเทพฯ”ทอดพระเนตรนิทรรศการ “100 ปี เซนต์คาเบรียล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทอดพระเนตรนิทรรศการ "100 ปี เซนต์คาเบรียล"

วันนี้(17 ก.ย. 63) เวลา 14.32 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต ทอดพระเนตรนิทรรศการ”๑๐๐ ปี เซนต์คาเบรียล” ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การจัดตั้งโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และเพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

ข่าวน่าสนใจ

Close