กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิ พอ.สว. จ.สระแก้ว

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสระแก้ว

วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 8 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว จังหวัดสระแก้ว ที่ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย โดยมีผู้มารับบริการ 102 คน ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ,ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ไปให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยงแก่ราษฎรด้วย

พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ และมีความเข้าใจการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว

จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ ,พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว.และโล่ แก่อาสาสมัคร พอ.สว. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาส ให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดสระแก้วเฝ้า และมีพระดำรัส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมพระราชทานพร ให้สมาชิก พอ.สว ทุกคน มีความเจริญรุ่งเรือง มีจิตใจที่แจ่มใส และสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

ข่าวน่าสนใจ

Close