ในหลวงพระราชทานส.ค.ส.2563แก่ปวงชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช 2563 แก่ประชาชนชาวไทย 

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.62  เมื่อเวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 แก่ปวงชนชาวไทย

ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรี อยู่กึ่งกลางด้านล่าง เป็นตราพระปรมาภิไธย วปร. และ ตราพระนามาภิไธย สท.

เมื่อเปิดบัตรพระราชทาน ด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ 2563 ” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close