โปรดเกล้าฯ5ธ.ค.เป็นวันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ

โปรดเกล้าฯกำหนดวันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่9 - วันชาติ – วันพ่อแห่งชาติ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close