แถลงฉ.3ฟ้าหญิงฯพระอาการอักเสบกระดูกสันหลังดีขึ้น

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฟ้าหญิงฯ พระอาการอักเสบกระดูกสันหลังดีขึ้น ประกอบกิจวัตรได้

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับที่ 3

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อทรงรับการรักษาพระอาการพระเนตรมัวทั้งสองข้าง ร่วมกับพระอาการปวดพระปฤษฎางค์ (หลัง) นั้น วันนี้คณะแพทย์ได้รายงานว่า การอักเสบของพระปิฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) มีพระอาการดีขึ้น ทรงประกอบพระกิจวัตรประจำวันได้ตามเดิม คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานพระอนุญาตเลื่อนการผ่าตัดต้อกระจกพระเนตรไปดำเนินการหลังถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตครบ 6 สัปดาห์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562

 

 

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close