แถลงฉ.2ราชินีในร.9พระอาการดีขึ้นทรงไม่มีไข้

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ ฉบับที่ 2 พระราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ พระอาการดีขึ้น ทรงไม่มีไข้ ไอลดลง รับสั่งได้ดี

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 2 เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า หลังจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ ฯ ไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 ด้วยพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ นั้น หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถระยะหนึ่งแล้ว พระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ
(ไอ) ลดลง รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี

คณะแพทย์ขอพระราชทาน ให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการฟื้นฟูพระวรกายต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2561

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close