ร.10มีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยน้ำท่วมลาว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานประเทศ กรณีเกิดอุทกภัยเขื่อนแตก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีเกิดอุทกภัยจากเหตุการณ์ฝนตกหนักบริเวณแขวงจำปาสักและแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ความว่า

ฯพณฯ ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์

ข้าพเจ้ารู้สึกใจหายและเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุบัติภัยรุนแรงอันเนื่องมาจากฝนตกหนักในแขวงจำปาสักและแขวงอัตตะปือ ทำให้เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยเสียหาย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย และผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดมายังท่านและประชาชนชาวลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียในครั้งนี้ ทั้งขอยืนยันด้วยใจจริงว่า ประชาชนชาวไทยจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างประเทศและประชาชนชาวลาวให้สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้โดยสวัสดี

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข่าวน่าสนใจ

Close