สนช.จัดพิธีมอบหนังสือศาสตร์พระราชาฯ

สนช. จัดพิธีมอบหนังสือ ศาสตร์ของพระราชา ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการโครงการฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบหนังสือ ศาสตร์ของพระราชา ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผู้แทนเข้าร่วมในการรับมอบ จำนวน 250 คน เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ในพระมหากรุณาที่คุณอันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามรอยพระบาทและพระบรมราโชบายอย่างยั่งยืน

ข่าวน่าสนใจ

Close