เกาะสถานการณ์ 19.30 น.

18.15 น. “อุตตม” ยัน”รัฐบาล”ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งหามาตรการช่วย SMEs.เตรียมจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และสินเชื่ออื่นๆช่วยเพิ่มเติม ให้ทั่วถึง-ครอบคลุม

18.23 น. อธิบดีกรมสรรพสามิต ยันยังไม่ลดภาษีรถยนต์ ชี้ไร้ผลกระตุ้นกำลังซื้อ ห่วงแทรกแซงกลไกตลาด

18.34 น. บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ 5 เดือนแรกของปี รวม 100,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการช่วงโควิด-19

18.42 น. ศรีสะเกษ โควิด-19 ไม่กระทบการค้าการส่งออกช่องสะงำมูลค่าพุ่งสูงถึง 1,000 ล้านบาท กัมพูชายังต้องการสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมาก

18.57 น. กรมทรัพย์สินทางปัญญา MOU กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ช่วยป้องกันการลักลอบใช้ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไม่เหมาะสม

ข่าวน่าสนใจ

Close