เกาะสถานการณ์ 15.30 น.

14.12 น. รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย “ดร.เผ่าภูมิ” เสนอการใช้งบประมาณรัฐบาลดำเนินโครงการ “ประชารัฐสร้างไทย” 3 ระยะ

14.30 น. “อุตตม” มอบหมาย ธ.ก.ส.พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

14.38 น. ธ.ก.ส. เผย จ่ายเงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี62/63 รอบที่ 1 แล้ว 1,773,549 ครัวเรือน เป็นเงินกว่า 10,976ล้านบาท

14.56 น. ตร.สตูลค้นโรงเรียนสอนศาสนา หลังพบเครือข่ายโจรใต้แฝงตัวเป็นครู ตร.ยันไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายและไม่ต้องการให้มีการเข้ามากบดาน

 

ข่าวน่าสนใจ

Close