เกาะสถานการณ์ 19.30 น.

18.09 น.ที่ประชุมครม .เปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ตามหลักการโครงข่ายแบบเปิดครอบคลุม 24,700 หมู่บ้านพร้อมฟรี wifi

18.15 น. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา มีมติเลือก “พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร” นั่งประธานคณะกรรมาธิการ ฯ กำหนดกรอบระยะเวลาพิจารณา 30 วัน

18.28 น. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด กว่า 16.4 ตัน ก่อนจ่อเตาเผา 26 มิ.ย. และ 5 ก.ค. นี้

18.49 น.กรมประมง ติดอาวุธทางปัญญาเสริมความรู้ผลิตอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรทั่วประเทศพร้อมจัดสัมมนากุ้งไทยสู่ความยั่งยืน

ข่าวน่าสนใจ

Close