น้ำท่วมนราธิวาสขยายวงกว้าง4อำเภอ

น้ำท่วมนราฯขยายวงกว้าง 4 อำเภอ เตรียมศูนย์อพยพชั่วคราวไว้ที่โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง

จ.นราธิวาส ฝนมืดครึ้มแพร่ปกคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ แต่ฝนที่เคยตกลงมาอย่างหนักได้ทิ้งช่วงลงบ้างแล้ว ซึ่งปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมลงมาในพื้นที่ อ.สุคิริน และแว้งได้ไหลลงมาสมทบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลก ในช่วงคืนที่ผ่านมาอย่างรวดเร็ว เพื่อรอระบายลงสู่ทะเลปากอ่าวด้าน อ.ตากใบ มีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับของตลิ่ง ประมาณ 50 ซ.ม. จนทำให้มวลน้ำก้อนดังกล่าวซึมมาทางท่อระบายน้ำ เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่ปลูกสร้างอยู่ในที่ราบลุ่มริมตลิ่งของแม่น้ำสุไหงโก-ลก 2 ชุมชน คือ ชุมชนหัวสะพานและชุมชนท่าประปา เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 30 ครัวเรือน โดยมีระดับน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 30 ถึง 40 ซม. ประชาชนต้องขนข้าวของสัมภาระที่จำเป็น และนำยานพาหนะไปจอดไว้ที่สูง เพื่อหนีระดับน้ำท่วมขังที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงสามารถอาศัยอยู่บนชั้น 2 ของบ้านพัก และใช้เรือพายแทนหากมีกิจธุระต้องเดินทางสู่โลกภายนอก เตรียมศูนย์อพยพชั่วคราวไว้ที่โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไว้แล้วก็ตาม

ล่าสุด จ.นราธิวาส เกิดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ 12 ตำบล 41 หมู่บ้าน ดังนี้ 1.อำเภอจะแนะ 3 หมู่บ้าน 2 ตำบล เดือดร้อน 56 ครัวเรือน 188 คน ประกอบด้วยตำบลจะแนะ 1 หมู่บ้าน ตำบลดุซงญอ 2 หมู่บ้าน 2.อำเภอระแงะ 10 หมู่บ้านใน 3 ตำบล ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 55 ครัวเรือน ประชาชน 219 คน ประกอบด้วยตำบลตันหยงมัส 7 หมู่บ้าน ตำบลมะรือโบตก 1 หมู่บ้าน ตำบลตันหยงลิมอ 2 หมู่บ้าน 3.อำเภอเจาะไอร้อง 18 หมู่บ้านใน 2 ตำบลประชาชนได้รับความเดือดร้อน 3,308 ครัวเรือนประชาชน 13,327 คนประกอบด้วยตำบลมะรือโบออก 11 หมู่บ้าน ตำบลจวบ 4 หมู่บ้าน ตำบลบูกิต จำนวน 3 หมู่บ้าน 4.อำเภอบาเจาะ 10 หมู่บ้านใน 4 ตำบล ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 212 ครัวเรือน ประชาชน 636 คน ปะกอบด้วยตำบลบาเระเหนือ 1 หมู่บ้าน ตำบลบาเระใต้ 2 หมู่บ้าน ตำบลลุโบะสาวอ 4 หมู่บ้าน ตำบลบาเจาะ 3 หมู่บ้าน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close