ชาวนาขอนแก่นรับเงินประกันราคาข้าวแล้ว7พันราย

ชาวนาขอนแก่นรับเงินประกันราคาข้าวแล้วกว่า 7 พันราย รวมมูลค่ากว่า 65 ล้าน ธกส.แนะตรวจสิทธิ์ผ่าน แอพพลิเคชั่นได้ตลอด 24 ชม.

นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. ขอนแก่น เปิดเผยว่า การดำเนินงานตามมาตรการประกันราคาข้าวตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคา ไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าว โดยกลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ ซึ่งขอนแก่นมีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วน และได้รับเงินดังกล่าว 7,938 ราย เป็นเงินรวม 65.5 ล้านบาท

“สำหรับการประกันรายได้ดังกล่าวนั้นกำหนดไว้ 5 ชนิด โดยความชื้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ประกอบด้วย ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ,ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ทั้งหมดเป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 ที่ได้มีการเห็นชอบให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 (รอบที่ 1) สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคา โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดกฎเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว”

นายจิรวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่าขณะนี้เกษตรกรขอนแก่น ทั้งหมดได้รับเงินดังกล่าวแล้วผ่านระบบบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ดีทุกคนที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินได้ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อที่เกษตรกรจะได้ลดขั้นตอนในการดำเนินการ หรือสามารถติดต่อ ธกส.ใกล้บ้านได้ทุกสาขาเช่นกัน

ข่าวน่าสนใจ

Close