พัทลุงชวนเที่ยวถ้ำพุทธโคมดมชมชิมกล้วยฉาบ

จังหวัดพัทลุงเชิญชวน เที่ยวถ้ำพุทธโคมดม ชมชิมกล้วยฉาบม้วนกลุ่มแม่บ้านหนองเหรียง

ถ้ำพุทธโคดม ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านหนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่มีความงดงามของจังหวัดพัทลุง ลักษณะเด่นถ้ำพุทธโคดม ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่มากมายในบริเวณเดียวกัน ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยเป็นเกร็ดแก้ว ระยิบระยับ สวยงาม มีชั้นดินที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ ไล่ระดับ น่าอัศจรรย์ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติ ชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ถ้ำพุทธโคดมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์ ถูกค้นพบเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2535 พระอาจารย์ประยูร ปัญญาวุโธ ได้จาริกธุดงค์มาจากจังหวัดนครราชสีมา หาสถานที่ที่วิเวกสงบตามป่าเขา จึงมาพบถ้ำแห่งนี้ ท่านได้พิจารณาดูแล้วเห็นว่าท่านจะได้พัฒนาถ้ำแห่งนี้ ขึ้นมาจะเป็นถ้ำใหญ่และสวยงามใช้บำเพ็ญประโยชน์ทางพุทธศาสนาให้เป็นสถานที่อบรมพัฒนาจิตของผู้ปฏิบัติสมถวิปัสนาได้เป็นอย่างดี จึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐาน ขึ้นมาว่า ข้าพเจ้าจะพัฒนาถ้ำแห่งนี้ ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า (พุทธโคดม) ผู้ที่มีปัญญาสัมมาทิฎฐิในทิศทั้งสี่ที่ยังไม่มาก็ขอให้มา เมื่อมาถึงแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุข โดยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก็มีศรัทธาจากสาธุชนทุกสารทิศ มีเข้ามาช่วยพัฒนา ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ ถ้ำแห่งนี้จึงได้สำเร็จประโยชน์ขึ้นมา และมีนามว่า ถ้ำพุทธโคดม ตามคำอธิษฐานของพระอาจาย์ประยูร ปัญญาวุโธ

ถ้ำพุทธโคดม ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่มากมายในบริเวณเดียวกัน ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยเป็นเกร็ดแก้ว ระยิบระยับ สวยงาม มีชั้นดินที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ ไล่ระดับ น่าอัศจรรย์ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติ ชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และนอกจากนี้บริเวณหน้าถ้ำพุทธโคดม ยังเป็นที่ตั้งขอกลุ่มแม่บ้านหนองเหรียง ที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบม้วน ให้นักท่องเที่ยวได้ช็อปอีกด้วย สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองเหรียง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 201 หมู่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมีคุณวันดี เกื้ออาษา เป็นประธานกลุ่ม เล่าว่า ชาวบ้านหมู่ 7 บ้านหนองเหรียง มีอาชีพหลักทำสวนยางพารา และปลูกกล้วยแซมในสวนยาง แต่มักจะขายกล้วยไม่ค่อยได้ เนื่องจากไม่มีตลาดรองรับ ชาวบ้านจึงคิดว่า อยากจะนำกล้วยมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร จึงได้รวมกลุ่มกัน เมื่อ พ.ศ. 2534 มีสมาชิก 13 คน ลงหุ้นกันคนละ 10 บาท ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยฉาบม้วน เป็นแห่งแรกของจังหวัดพัทลุง และมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากกล้วยอีกหลายอย่าง ทั้ง กล้วยกวน กล้วยอบเนย และ กล้วยไข่เค็ม ปี พ.ศ.2538 มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 63 คน เพิ่มเงินลงหุ้นเป็น คนละ 300 บาท ปี พ.ศ. 2541 ได้รับเงินสนับสนุน จากโครงการแปรรูปผลผลิตเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 200,000 บาท เพื่อนำมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร และใช้เป็นทุนหมุนเวียน ทำให้มีการดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง วันที่ 23 พ.ย. พ.ศ. 2548 ก็ได้จดทะเบียนเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเหรียง โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้ผลิตกล้วยกรอบแก้ว เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด 67 คน มีผลิตภัณฑ์ กล้วยฉาบม้วน กล้วยฉาบกล้วยเค็ม และรสปาปรีก้า ทุกชนิดขายราคาเท่ากันหมด คือ กิโลกรัม ละ 140 บาท

ส่วนในเรื่องรายได้ของสมาชิกจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความขยัน บางคนทำเป็นรายได้หลัก บางคนทำเป็นรายได้เสริม ที่กลุ่มจะมีเครื่องตอกเวลา ดูว่าแต่ละคนทำงานกี่ชั่วโมง ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ แบ่งเป็น 1. ปันผลประโยชน์ เดือน ละ 1 ครั้ง จะปันผลให้สมาชิก 80% สวัสดิการ 15% และ ทุนสำรองของกลุ่ม 5% 2. ปันผลประโยชน์กิจกรรมออมทรัพย์ ปีละ 1 ครั้ง จะเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกตามหุ้น 80% ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 15% และ ทุนสำรอง 5% กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองเหรียง

เมื่อเที่ยวถ้ำพุทธโคมดมแล้วลอง ชม ชิม กล้วยฉาบม้วนกลุ่มแม่บ้านหนองเหรียงมีร้านขายของฝากของที่ระลึกด้านหน้า ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ช็อปอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0657714642

ข่าวน่าสนใจ

Close