หอการค้าตากเผยปิดด่านสูญ1,400ล้าน

หอการค้าตาก ระบุตัวเลข ปิดด่าน 7 วัน ป้องกันโควิด-19 สูญรายได้กว่า 1,400 ล้าน – เจ้าหน้าที่ไทยเข้มงวด

เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่สอด( ฉก.ร.4) – เจ้าหน้าที่ทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 ตาก(มทบ.310) – เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง – เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำด่านพรมแดน แห่งที่ 2 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวร 2 ยังคงเข้มงวดและเพิ่มความเข้มข้น ในการจัดการระบบขนถ่ายส่งสินค้าในกรณีผู้ขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ กรณีการขนถ่ายสินค้า ณ จุดขนถ่ายสินค้าปลอดภัยคลังสินค้าศุลกากร (Safety Zone) เพื่อให้เป็นไป ตามคำสั่งจังหวัดตากที่ 2821/2563 เรื่อง การกำหนดพื้นที่และมาตรการในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ ในพื้นที่จังหวัดตาก หลังจากที่ทางคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก มีคำสั่งจังหวัดตากที่2758/2563 ให้ระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติตามกฎหมายศุลกากร เฉพาะการขนส่งสินค้า และสินค้าข้ามแดน ที่ได้รับการผ่อนผัน 33 ช่องทาง โดยเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจตราอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก เปิดเผยถึงตัวเลขก่อนหน้านี้ที่มีการปิดพรมแดนนานนับสัปดาห์เพื่อป้องกันโควิด-19 ว่าการขนถ่ายสินค้า มีปัญหาบ้างในเรื่องของแรงงาน ที่ยังปรับตัวไม่ได้ในรูปแบบการขนถ่ายสินค้า ซึ่งต้องแก้ปัญหาต่อไป แต่โดยภาพรวม ร้อยละ80 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สำหรับในช่วงระยะเวลา 7 วัน ที่ปิดด่านพรมแดน ระงับการขนสงสินค้าทำให้เม็ดเงินหายไปวันละ 200 ล้านบาท ถ้าระยะเวลา 7 วันสูญเสียเม็ดเงินไปประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close