ศูนย์BLUE Houseเยือนขอนแก่นชูผลงานช่วยปชช.

'ศูนย์ BLUE House ปชป.' เยือนขอนแก่น ชูผลงานช่วยเหลือประชาชน ปัดหวังผลทางการเมือง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน หรือศูนย์ BLUE House พรรคประชาธิปัตย์ จัดอบรมตามโครงการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กับ 3 กลไก ในการช่วยเหลือประชาชนตามกลยุทธ์ ‘เข้าถึง พึ่งได้ ใกล้ชิด ติดดิน’ ที่โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น เพื่อเป็นการแนะนำศูนย์ ฯ ให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบถึงภารกิจและหน้าที่ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในเบื้องต้น ผ่านกลไกพรรคการเมืองที่เก่าแก่และมีมาตรฐานในการทำงานมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้ง ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกเผชิญกับไวรัสโควิด – 19 ที่นอกจากมีความร้ายแรงต่อชีวิตแล้ว ยังเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้คนบนโลกอีกด้วย

โดย นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์ BLUE House กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยย้ำถึง 3 กลไกหลักในการทำงานของพรรค คือ รัฐมนตรี ส.ส. และกรรมการบริหารพรรค ในการช่วยเหลือประชาชน และได้ยกผลงานของทางศูนย์ฯ ที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ผ่านมา ทั้งการช่วยเหลือผู้ยากไร้ การพูดคุยระดมสมองในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง การจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้และรับฟังปัญหาประชาชนด้วย ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ ยังย้ำด้วยว่า ที่มาพบปะประชาชนในวันนี้ ตั้งใจจะมารับฟังปัญหา เพื่อนำมาแก้ไขเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ได้มาเพื่อมุ่งหวังประโยชน์ทางการเมืองเฉพาะพรรคแต่อย่างใด

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close