อ.ศรีบุญเรืองส่งเสริมโครงการเลี้ยงหมูดำ

อ.ศรีบุญเรือง ส่งเสริมโครงการเลี้ยงหมูดำ ให้เกษตรกรรายย่อยสร้างรายได้ เป็นแหล่งอาหารเพื่อขับเคลื่อน”หนองบัวลำภู Model”

นายยงยศ แก้วก่อเกียรติ ปศุสัตว์อำเภอศรีบุญเรือง เรื่องรายงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อปี 2561 และได้รับทราบถึงปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบ กรมปศุสัตว์จึงได้สังการให้สำนักงานปศุสัตว์ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงหมูดำภูพาน 2 โดยมีวัตถุประสงค์หลัง ดังนี้
1.เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชน
2.สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน
3.เพื่อเป็นพื้นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการใช้มูลมาเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ในไร่นา

ซึ่งจาการส่งเสริมในครั้งแรก มีเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 120 ราย(ทั้งจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอละ 20 ราย) โดยมีงบประมาณที่จัดซื้อปัจจัยการผลิตรวมเป็นเงิน 14,850 บาท/ราย ข้อดีของหมูดำภูพาน 2 เป็นสุกรที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากสุกรพันธุ์พื้นเมือง จึงกินอาหารง่าย ไม่เลือก ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ต้นกล้วย หัวมัน ทนทานต่อโรคและแมลง เพศผู้สามารถผสมกับตัวเมียได้ตลอดเวลา เพศเมียให้ลูกดก เนื่องจากมีลำตัวยาว ผสมติดง่าย คุณภาพเนื้อแดงดีมาก ไขมันน้อย ส่วนปัญหาที่เกษตรกรประสบคือการจำหน่ายลูกสุกรที่ได้ ได้ราคาต่ำ ประชาชนนิยมเอาไปบริโภคตั้งแต่อย่านมใหม่ๆ ทำให้ขายลูกสุกรไม่ได้ราคาทีเท่าที่ควร

ส่วนการดำเนินการในส่วนอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู คงเหลือผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯที่ยังคงเลี้ยงหมูดำภูพาน 2 อยู่เพียง 8 ราย หมูดำ รวม 62 ตัว และมีความประสงค์ที่ต้องการได้รับการสนับสนุนเครื่องบดสับ เพื่อให้สับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นอาหารสุกร โดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close