ลำน้ำมาศทะลักท่วมชุมพวงโคราช

ลำน้ำมาศ น้ำเพิ่มสูงรวดเร็ว เอ่อล้นท่วมทางเข้าหมู่บ้าน นาข้าว ไร่มันสำปะหลังของเกษตรกรเสียหายหนัก

ปริมาณน้ำจากลำมาศ และลำน้ำมูลที่ไหลมาสมทบกันในพื้นที่ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเอ่อล้นไหลเข้าท่วม ถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านสะแก หมูที่ 7 ตำบลประสุข  ท่วมสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตร ชาวบ้าน ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเข้าหมู่บ้าน ซึ่งมวลน้ำที่ท่วมสูงได้เอ่อล้นเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรที่อยู่ติดกับลำน้ำมาศ กว่า 80 เซนติเมตร ต้นข้าวจมน้ำเสียหายกว่า 100 ไร่  ขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย ก็ถูกปริมาณน้ำจากลำน้ำมาศหลากเข้าท่วมไร่มันสำปะหลังได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน

โดยนายสมพงษ์ ใจดี ชาวบ้านในตำบลประสุข อำเภอชุมพวง บอกว่า สาเหตุเกิดจากพื้นที่อำเภอชุมพวง เป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำจากลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และรับน้ำจากลำน้ำมูล ในพื้นที่อำเภอพิมาย จึงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเอ่อล้นไหลเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้าน ท่วมนาข้าวและไร่มันสำปะหลังของเกษตรกรได้รับความเสียหายดังกล่าว

ข่าวน่าสนใจ

Close