ประกันภัยเร่งเยียวยาช่วยอสม.เหยื่อนำเที่ยวมรณะ

คืบช่วยเหลือ อสม.เหยื่อนำเที่ยวมรณะ ล่าสุด ประกันภัยเร่งเยียวยาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว

ความคืบหน้า อุบัติเหตุรถทัวร์นำเที่ยว 2 ชั้น นำประชาชนจากตำบลน้ำใส อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด ไปศึกษาดูงานที่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ชนกับรถบรรทุกพ่วงมันสำปะหลัง 22 ล้อ กลางไฟแดงแยกตัดใหม่ถนนทางหลวง 304 สายนครราชสีมา – กบินทร์บุรี ต. ไชยมงคล อ. เมือง จ. นครราชสีมาส่งผลให้ มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 7 ราย เป็นชาย 5 รายหญิง 2 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 47 ราย

จากการตรวจสอบข้อมูลประกันภัย ล่าสุด วันนี้ (27 กันยายน 2563) พบว่า รถทัวร์โดยสาร 2 ชั้น ทะเบียน 30-0288 กาฬสินธุ์ มีประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ ประเภท 3 กับบริษัทสินมั่นคงประกันภัย ผู้เอาประกันภัย นายพิทักษ์ ช่ำชอง โดยภาคบังคับ เลขที่กรมธรรม์ 630840195900003 เริ่มคุ้มครอง วันที่ 31 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  ส่วนภาคสมัครใจ เลขที่กรมธรรม์ 6330129747 เริ่มความคุ้มครอง 31 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564  ซึ่งความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย ชดเชยเยียวยาให้ คนละ300,000 บาท  ไม่เกินครั้งละ 10,000,000 บาท  และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ครั้งละ 600,000 บาท  โดยเป็นอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีผู้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ผู้ขับขี่ ชดเชยเยียวยาให้ 50,000 บาท  ผู้โดยสาร 44 คนๆ 50,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาล คนละ  50,000 บาท  และมีการประกันภัยตัวผู้ขับขี่อีก 100,000 บาท

ด้านรถพ่วง 18 ล้อ ผู้เอาประกันภัย คือนางสำเริง เกษมพงศ์ชวลิต หัวลาก ทะเบียน 82-3913 ลพบุรี มีประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจกับบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยภาคบังคับ เลขที่กรมธรรม์ 5GCTP4033756 เริ่มความคุ้มครองวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนภาคสมัครใจ เลขที่กรมธรรม์ 5G-VMF-6088022 เริ่มความคุ้มครอง 14 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2564 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย จ่ายคนละ 300,000 บาท มาเกิน 10,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600,000 บาท ต่อครั้ง , รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความเสียหายต่อรถยนต์ 750,000 บาทต่อครั้ง , รถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ 750,000 บาท เป็นอุบัติเหตุส่วนบุคคล เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ผู้ขับขี่ ชดเชยเยียวยาให้ 100,000 บาท ผู้โดยสาร 2 คน 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลคนละ 100,000 บาท และมีการประกันภัยตัวผู้ขับขี่อีก 5,850,000 บาท สำหรับตัวพ่วงหมายเลขทะเบียน 82-3949 ลพบุรี มีประกันภัยภาคบังคับกับบริษัทมิตรแท้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ 5GCTP5411934 เริ่มคุ้มครองวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ เบื้องต้น ได้ประสานงานกับบริษัทผู้รับประกันภัยรถ เพื่อดำเนินการรับรองสิทธิการรักษาให้โรงพยาบาล ได้แจ้งสิทธิ์ตามกรมธรรม์ให้ทายาทและผู้ประสบภัยเพื่อทราบ ประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง ประสานสำนักงาน ปภ.จังหวัด และชมรมบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์และประสานงานสำนักงาน คปภ.ภาค 5(อุบลราชธานี) เนื่องจากผู้ประสบภัยเป็นคนพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ได้เยี่ยมผู้ประสบภัยที่รักษาตัวใน รพ. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติที่ได้รับบาดเจ็บและชีวิต ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้ว ขณะที่พนักงานสอบสวน สภ.โพธิ์กลาง กำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการชันสูตรศพเทียบรูปพรรณ พร้อมกับสอบปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และผู้โดยสารทั้งหมด โดยเร็วเพื่อประกอบสำนวนคดี

ข่าวน่าสนใจ

Close