ผู้ตรวจราชการฯติดตามโครงการประปาภูเขา

พัทลุง ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามโครงการประปาภูเขางบ 10 ล้านบาท ชาวบ้านไม่สมารถใช้ประโยชน์ได้

นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ลงตรวจพื้นที่การก่อสร้างประปาภูเขา หมู่ที่ 6 บ้านวังเลน ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม หลังชาวบ้านร้องเรียนโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะเต่าทั้ง 8 หมู่บ้าน ไม่สามารถใช้น้ำจากประปาภูเขาได้ แม้แต่ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเต่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้างที่มีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 10 ถัง สามารถบรรจุน้ำได้กว่า 1 ล้านลิตร

โดยใช้งบประมาณก่อสร้างประปาภูเขาครั้งแรกจำนวน 4 ล้านกว่าบาท ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ของบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างครั้งที่ 2 จำนวน 5 ล้านกว่าบาท เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่โครงการดังกล่าวเมื่อเสร็จแล้วไม่สามารถจ่ายน้ำให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ในโครงการประปาภูเขาบ้านวังเลนมาเป็นเวลา 5 ปี

นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 กล่าวว่าโครงการดังกล่าวก่อสร้างเมื่อปี 2559 เกิดปัญหาน้ำไม่เพียงพอและไม่พอใช้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจึงเกิดการร้องเรียน ปัญหาเกิดจากแหล่งน้ำบนภูเขามายังจุดจ่ายน้ำนั้น น้ำลงมาไม่เพียงพอจำเป็นต้องวางระบบท่อเพิ่มเติมเพื่อไปจุดแหล่งน้ำบริเวณน้ำตกบนภูเขา หรือวางระบบท่อจากแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมเพื่อนำน้ำมายังจุดจ่าย ซึ่งทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุงจะร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า ได้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ทั้งปีต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close